REPERE ISTORICE

Şcoala de Aplicaţie pentru Comunicaţii, Tehnologia informaţiei şi Apărare cibernetică