REPERE ISTORICE

Centrul de Instruire pentru Comunicaţii şi Informatică “DECEBAL”