Scoala de Aplicatie pentru Comunicatii, Tehnologia Informatiei si Aparare Cibernetica este structura subordonată Comandamentului Comunicaţiilor şi Informaticii

Misiunea scolii este formarea, specializarea şi dezvoltarea profesională în arma comunicaţii şi informatică a personalului din Armata României, din celelalte structuri ale Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională şi a unor specialişti din armatele partenere / aliate, capabil să asigure, potrivit funcţiilor pentru care se pregăteşte, managementul îndeplinirii misiunilor specifice, realizează cercetarea şi dezvoltarea aplicativă în armă.

Obiectivul fundamental al scolii constă în desfăşurarea tuturor demersurilor educaţionale întreprinse în plan teoretic şi practic în vederea dobândirii, actualizării şi dezvoltării la elevi, studenţi, cursanţi şi soldaţi gradaţi profesionişti a competenţelor necesare asigurării legăturilor(comunicaţiilor), la diferite eşaloane, la pace, în situaţii de criză şi la război, precum şi de a acţiona în comun cu structurile similare din armatele partenere / aliate.