Se subordonează Comandamentului Comunicaţiilor şi Informaticii

Misiunea şcolii de aplicaţie este formarea iniţială şi continuă în arma comunicaţii şi informatică a resursei umane din Ministerul Apărării Naţionale, din alte instituţii cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale din instituţiile responsabile cu managementul riscurilor, precum şi din alte ţări membre NATO,UE sau partenere.

Obiectivul fundamental îl constituie desfăşurarea tuturor demersurilor educaţionale întreprinse în plan teoretic şi practic în vederea formării iniţiale şi continue a resursei umane în arma comunicaţii şi informatică din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, din alte instituţii cu atribuţii in domeniul apărării şi securitaţii naţionale, din instituţiile responsabile cu managementul riscurilor în sistemul naţional de apărare, precum şi din alte ţări membre NATO, UE sau partenere pe bază de protocoale.
  
  
  
  
  
La data de 03.01.2019 se înfiinţează Şcoala de Aplicaţie pentru Comunicaţii, Tehnologia informaţiei şi Apărare cibernetică, prin transformarea Centrului de Instruire pentru Comunicaţii şi Informatică "Decebal".