Curs de formare a subofițerilor în activitate

Școala de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică organizează, în data de 02.03.2023, examen de admitere la Cursul de formare a subofițerilor în activitate, în arma comunicații și informatică, pentru ocuparea a 50 de locuri.
Perioada în care se va desfășura cursul de formare este 20.03. – 30.06.2023.
Înscrierea candidaților se face exclusiv din rândurile soldaților și gradaților profesioniști (SGP)!
Dosarul de candidat se întocmește de către biroul informare-recrutare din cadrul Centrului militar în a cărei zonă de responsabilitate (județ/sector) se află Unitatea militară în care sunteți încadrat, respectând strict termenele stabilite prin Graficul de recrutare și selecție, respectiv:
9.01.- 03.02.2023 – perioada de întocmire a dosarelor;
16.01. -10.02.2023 – perioada de selecție a candidaților;CRITERII DE RECRUTARE:
Vârsta maximă: 45 de ani împliniți, la data acordării gradului și numirii în funcție la finalizarea cursului de formare.
Studii: pentru candidații care sunt SGP în activitate: absolvenți ai studiilor postliceale sau superioare corespunzătoare armei.
Vechime: pentru candidații care sunt SGP în activitate - cel puțin un an vechime în serviciu ca soldați/gradați profesioniști în activitate, calculată la data finalizării programului de instruire și până la data începerii cursului de formare și să fi fost apreciați prin ultimul  document de evaluare profesională anuală cu calificativul cel puțin “Foarte bun”.
Pregătirea subofițerilor prin cursul de formare în arma comunicații și informatică se realizează în cadrul școlii noastre.

©2024 Școala de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică

Căutare