ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU CURSUL DE FORMARE A SUBOFIȚERILOR ÎN ACTIVITATE!

Tabel ierarhizare candidați la data 16.09.2021

Tabel rezultate admitere la data de 10.09.2021

 POSTURI SCOASE LA CONCURS!

Cadre militare în rezervă

Școala de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică asigură formarea și dezvoltarea profesională a rezerviștilor voluntari prin parcurgerea următoarelor tipuri de programe de instruire/cursuri:
a)programe de instruire inițială;
b)programe de instruire pe timpul derulării contractului;
c)cursuri de perfecționare/specializare, pentru actualizarea cunoștințelor/deprinderilor dobândite pe timpul îndeplinirii serviciului militar;
d)cursuri de carieră necesare dezvoltării profesionale și avansării în carieră.
Cadrele militare se pot afla în rezervă, când nu ocupă o funcție militară, dar întrunesc condițiile prevăzute de lege pentru a fi chemate să îndeplinească serviciul militar ca rezerviști concentrați sau mobilizați, iar la nevoie, în calitate de cadre militare în activitate;
Rezerviștii voluntari reprezintă personalul selecționat pe bază de voluntariat, care consimte, printr-un contract individual pe durată determinată, să încadreze funcții în statele de organizare ale structurilor din cadrul Ministerului Apărării Naționale.


Legislație:
**** Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.
**** Legea nr 270/2015 privind Statul Rezerviștilor Voluntari;
**** Ordinul SMAp 76/2019 privind instruirea rezerviștilor voluntari.

©2021 Școala de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică

Căutare