Carieră/Anunțuri

ANUNȚ privind organizarea examenului de promovare în grad profesional superior

 

Anunț privind organizarea examenului de promovare în gradul imediat superior de referent de specialitate gr. II

Anunț privind rezultatele examenului de promovare în gradul imediat superior de referent de specialitate gr. II

 


 

ANUNȚ PREZENTARE ELEVILOR DIN ANUL II DE STUDII (PROGRAM FORMARE MAIȘTRI MILITARI FILIERĂ DIRECTĂ)

Conform Ordinului ministrului apărării naționale, anul școlar 2020 - 2021 va începe în formatul față-în-față, cu respectarea tuturor normelor de prevenire și combatere COVID-19.
La sosirea elevilor/cursanților în cazarmă este obligatorie prezentarea declarației pe propria răspundere din care să rezulte faptul că în ultimele 14 zile nu au intrat în contact cu persoane suspecte de infectare cu virusul SARS CoV-2.
Prezentarea elevilor din anul II de studii (program formare maiștri militari filieră directă)  în Școala de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică se desfășoară eșalonat, în perioada 07 – 11.09.2020, pe baza unei planificări care va fi adusă la cunoștință individual.
Elevii și cursanții vor fi restricționați de la regimul normal de permisii și învoiri, cu excepția cazurilor speciale/deosebite.

*** Bază: Ordinul Fragmentar nr. 1 la Ordinul preliminar Nr. H1603/2020/ Direcția Instruire și Doctrină.

 


 

©2021 Școala de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică

Căutare