Motto

„SEMPER NEXUM"


Cu traducerea „Mereu conectați" reprezintă deviza Școlii de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică.
Arma comunicații și informatică este o armă de sprijin, principala ei misiune fiind interconectarea forțelor armate ale României atât pe plan intern cât mai ales în cadrul NATO. Conectarea permanentă și de bună calitate a tuturor participanților la operațiile militare reprezintă dovada misiunii îndeplinite cu profesionalism și devotament de personalul care activează în domeniile comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică.
Personalul din arma comunicații și informatică se instruiește în școala de instruire în spiritul acestei devize și ne dorim să ducă cu ei la unitățile din care provin același spirit al conectării permanente. Îndrăznim să credem că această deviză ar putea deveni salutul tradițional al personalului din arma comunicații și informatică ca și o dovadă a misiunii îndeplinite sau ca o urare de mai bine.

©2024 Școala de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică

Căutare