Subofițeri


Subofițerii sunt specialiști cu studii de nivel postliceal, care ocupă funcții de comandanți/șefi de grupe, plutoane în structurile combatante sau asigură conducerea structurilor tehnice de suport logistic.
Formarea inițială se desfășoară în cadrul școlilor militare, pentru filiera directă.
Cursurile de carieră care oferă competențele necesare îndeplinirii atribuțiilor funcției în care urmează să aibă loc promovarea se desfășoară în școlile de instruire ale armelor. Formarea lor profesională urmărește dezvoltarea competențelor de luptător, lider, precum și abilitățile de utilizarea, administrarea și repararea armamentului, tehnicii și materialelor din dotare.
Subofițerii în activitate se pot forma și pe filiera indirectă în condiții stabilite prin norme și planul de școlarizare.Legislație:
**** Legea 80/1995 - privind statutul cadrelor militare
**** Ordinul Nr. M20/2012 - pentru aprobarea Instrucțiunilor privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României

©2024 Școala de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică

Căutare