ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU CURSUL DE FORMARE A SUBOFIȚERILOR ÎN ACTIVITATE!

Tabel rezultate finale admitere  13.10.2021

POSTURI SCOASE LA CONCURS!

Strategia Națională Anticorupție

În instituție sunt puse în aplicare prevederile Hotărârii Guvernului Nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Nr. 583/2016 și Ordinului ministrului apărării naționale Nr. M.13/2017, realizăm anual autoevaluarea nivelului de utilizare și de eficiență a măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției. Astfel, este pus în aplicare planul propriu de integritate și sunt stabilite prin fișa postului atribuțiile persoanelor desemnate conform normelor în vigoare.


Legislație:
**** Hotărârea Guvernului Nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 - 2020
**** Ordinul ministrului apărării naționale Nr. M.13/2017 pentru aprobarea Planului de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020 în cadrul Ministerului Apărării Naționale

©2021 Școala de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică

Căutare