Misiune

Școala de instruire pentru comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică, subordonată Comandamentului Comunicaților și Informaticii, participă la formarea inițială și asigură formarea continuă în arma comunicații și informatică a resursei umane din Ministerul Apărării Naționale, din alte instituții cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale, din instituțiile responsabile cu managementul riscurilor, precum și din alte ţări membre NATO, UE sau partenere.

Responsabilități:
- participarea la programele de formare iniţială a ofiţerilor din arma comunicaţii şi informatică;
- participarea la programele postliceale de formare iniţială a maiştrilor militari şi a subofiţerilor din arma comunicaţii şi informatică;
- specializarea iniţială în arma comunicaţii şi informatică şi pregătirea pentru prima funcţie a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor;
- organizarea şi desfăşurarea programelor de formare iniţială şi continuă a ofiţerilor, maiştrilor militari şi a subofiţerilor în activitate din arma comunicaţii şi informatică, pe filiera indirectă;
- organizarea şi desfăşurarea programelor de formare profesională continuă prin cursuri de carieră a ofiţerilor cu grade inferioare, maiştrilor militari şi subofiţerilor din arma comunicaţii şi informatică;
- organizarea şi desfăşurarea programelor de formare profesională continuă prin cursuri de perfecţionare/specializare a personalului militar şi civil din Armata României, din alte instituţii cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale, din instituţiile responsabile cu managementul riscurilor, precum şi din alte ţări membre NATO, UE sau partenere;
- organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire a militarilor în rezervă, arma comunicaţii şi informatică;
- organizarea şi desfăşurarea programelor de formare iniţială şi continuă pentru soldaţii şi gradaţii profesionişti, arma comunicaţii şi informatică prin Centrul de instrucţie pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei;
- elaborarea de studii, documentări şi cercetare aplicativă în domeniul asigurării cu capabilităţi de comunicaţii, tehnologia informaţiei şi apărare cibernetică;
- elaborarea manualelor militare pentru arma comunicaţii şi informatică şi participarea la grupuri de lucru pentru elaborarea proiectelor actelor normative specifice şi doctrinelor;
- elaborarea lecţiilor identificate/învăţate şi participarea la grupuri de lucru în cadrul procesului de standardizare în domeniul armei comunicaţii, tehnologia informaţiei şi apărare cibernetică;
- organizarea şi desfăşurarea altor programe de formare profesională, conform nevoilor de pregătire ale MApN.

©2024 Școala de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică

Căutare