Școala de Instuire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică (SICTIAC) desfășoară, în perioada 31 octombrie -11 noiembrie, Cursul pentru managementul frecvențelor radio. În cadrul cursului, școala a fost sprijinită cu expertiză de specialitate și prin participarea unui reprezentant al Agenției militare pentru managementul frecvențelor radio (AMMFR) a Statului Major al Apărării.Cursanții au posibilitatea de a se instrui de la specialiști în domeniu și de a se perfecționa pe parcursul desfășurării cursurilor din cadrul școlii noastre.

Cursanții Școlii de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică desfășoară, în perioada 17 - 28 octombrie, în cadrul cursului de perfecționare, “Cunoașterea și exploatare a echipamentelor de capacitatea mare” (CERAGON), activități practice aplicative.Exercițiile specifice se derulează sub atenta îndrumare a instuctorilor și au drept rezultat dobândirea capacității cursanților de a instala, exploata și a stăpâni modul de funcționare a acestor echipamente de comunicații.

Reprezentanți ai Școlii de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică au promovat, astăzi, 20 octombrie, oferta educațională a școlii în cadrul unui eveniment organizat în Piața Corneliu Coposu din Mediaș.

Activitatea face parte din campania ,,Ziua Armatei României în școli’’ și a fost organizată de Centrul Militar Zonal în colaborare cu unități militare din garnizoana Sibiu.Elevilor interesați de cariera militară li s-a prezentat oferta educațională a instituției noastre de învățământ și le-au fost făcute cunoscute etapele procesului de accedere la o cariera militară. De asemenea, aceștia au avut oportunitatea de a vizita expoziția de tehnică și echipamente militare aflate în dotarea unităților militare din garnizoana Sibiu.

 Activitatea se înscrie în seria de manifestări dedicate zilei de 25 octombrie - Ziua Armatei României.

©2023 Școala de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică

Căutare