Documente de Interes Public

*** Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Școlii de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică
*** Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor din Școlii de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică
*** Programul de funcționare și programul de audiențe al Școlii de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică
*** Coordonatele de contact ale instituției (denumire, adresa poștală, nr. de telefon, de fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet)
*** Numele și prenumele persoanelor din conducerea Școlii de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică,  precum și numele persoanelor responsabile cu difuzarea informațiilor de interes public
*** Sursele financiare
*** Bugetul
*** Bilanțul contabil
*** Raportul anual al situației activității de informare publică directă
*** Comunicate de presă, buletine informative, documente de presă, pliante, afișe privind activitățile instituției
*** Materiale audio, video, prezentate în cadrul conferințelor de presă și declarații de presă
*** Declarații de avere

©2023 Școala de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică

Căutare