ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU CURSUL DE FORMARE A SUBOFIȚERILOR ÎN ACTIVITATE!

Tabel ierarhizare candidați la data 16.09.2021

Tabel rezultate admitere la data de 10.09.2021

 POSTURI SCOASE LA CONCURS!

Documente produse și/sau gestionate

*** Regulamentul de organizare şi funcţionare a Școlii de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică
*** Regulamentul intern al Școlii de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică
*** Metodologii specifice activităţii de învăţământ

©2021 Școala de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică

Căutare